RETURN POLICY

Our Return Policy in short
You have 14 days to return an order after receiving it.
If you change your mind, or the product you received is not what you expected, please contact us before returning the item.
Unless arrangements are made with us, you cover the cost of the return.
Please note that exceptions may apply for the return of certain custom-made, hygienic and other products.
If you have any questions, please contact us.
You can find our full Return Policy in our Terms and Conditions.

Instructions for returning goods
If you wish to make a return, send us an e-mail, or a message through Tictail Talk containing your name, address, e-mail address, the order number and a specification of which items that the return relates to, preferably using the return form.
Ship the items for return within 14 days of the date of the notification.
You are responsible for any damage incurred by items during the return shipment. We therefore strongly recommend that you send the products well packaged, in good condition and in their original box and/or packaging.
If possible, please provide us with a tracking number for the return shipment.
If a returned item is shipped internationally, mark as “RETURNED GOODS” to avoid any Customs charges. We are not responsible for any charges imposed on packages returned by Customs.
Unless otherwise agreed upon, the refund will be processed through the same payment method you used to make your original purchase.
If the product or packaging is used or damaged, we reserve the right to deduct any depreciation in value when refunding the product.
All enquiries: info@janeandsophie.com

Vår retur policy i korthet
Du har 14 dagar på dig att returnera en order efter att ha mottagit den.
Om du ångrar dig, eller om produkten du fick inte är vad du förväntade dig, kontakta oss innan du returnerar varan.
Om inte arrangemang görs med oss, täcker du kostnaden för returen.
Observera att undantag kan gälla för retur av vissa specialtillverkade, hygieniska och andra produkter.
Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.
Du kan hitta vår fullständiga retur policy i våra regler och villkor.
Instruktioner för returnering av varor
Om du vill göra en retur, skicka oss ett e-postmeddelande eller ett meddelande via Tictail Talk som innehåller ditt namn, adress, e-postadress, beställningsnummer och en specifikation av vilka poster som returen gäller, företrädesvis med returblanketten.
Skicka artiklarna för retur inom 14 dagar från dagen för anmälan.
Du är ansvarig för eventuella skador som uppstått på föremål under returutleveransen. Vi rekommenderar därför starkt att du skickar produkterna väl förpackade, i gott skick och i deras originalkartong och/eller förpackning.
Om möjligt, vänligen förse oss med ett spårningsnummer för returutleveransen.
Om en returnerad artikel skickas internationellt, Markera som “returnerade varor ” för att undvika eventuella tullavgifter. Vi är inte ansvariga för några avgifter som tas ut på paket som returneras av tullen.
Om inget annat överenskommits, kommer återbetalningen att bearbetas med samma betalningsmetod som du använde för att göra ditt ursprungliga köp.
Om produkten eller förpackningen används eller skadas förbehåller vi oss rätten att göra avdrag för eventuell värdeminskning vid återbetalning av produkten.
Alla förfrågningar: info@janeandsophie.com